กศน. ปวช.
สมัครเรียน กศน.
โดย Admin User - Monday, 11 March 2013, 04:20PM
 
สมัครเรียน กศน.
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันสมัคร 5 มีนาคม 2556 - 30 เมษายน 2556
ทุกวันเวลา 8.30 - 16.30 น.

หลักสูตร ปวช. กศน. มี 2 สาขางานได้แก่
1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขางานบัญชี

วันสมัคร 5 มีนาคม 2556 - 30 เมษายน 2556
ทุกวันเวลา 8.30 - 16.30 น.

หลักสูตรการเทียบระดับการศึกษา
สำหรับผู้มีอาชีพมั่นคง มีความรู้ประสบการณ์ สามารถสมัครเข้าสู่กระบวนการรับประเมินไม่เกิน 1 ปี ก็จบการศึกษา ได้วุฒกระทรวงศึกษาธิการ

วันสมัคร 19 มีนาคม 2556 - 30 เมษายน 2556
ทุกวันเวลา 8.30 - 16.30 น.


สถานที่รับสมัคร กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ที่ตั้ง 34/5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ (ใกล้ช้างสามเศียร)
โทร 02-3806351-2,02-3841952